“MINDStrain – No Stress”

Den mest almindelige sygemelding i virksomheder i dag, skyldes stress. Omkostningerne ved stress, både økonomisk og menneskeligt er tårnhøje for såvel den stressramte som virksomheden. Derudover er der den pris samfundet betaler for at få den sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet.

Ofte følger både angst og depression med i kølvandet på stress – lidelser der kan være særdeles svære at håndtere, og i værste fald invaliderende. Der er dog en metode til at undgå stress – nemlig ved at arbejde med MINDStrain metoden på det forebyggende niveau.

Af den årsag har jeg udarbejdet et 2 dages kursus, der effektivt vil give dig sandheden om stress, samt lærer dig hvordan du undgår stress permanent, og opnår en langt højere livsglæde. Du lærer hvorledes du ved få enkle ændringer i din tankestruktur, kan undgå at blive påvirket negativt af at have travlt – det der kaldes STRAIN, den positive side af stress.

Resultatet er, at sygefraværet nedbringes betragteligt – din livskvalitet øges og du vil være langt mere i balance med dig selv. Virksomheders omkostninger ved at forebygge fremfor at helbrede, nedbringes – og medarbejdernes trivsel øges betragteligt.

Jeg har med meget stor succes gennemført disse kurser, og tilbagemeldingerne er i al beskedenhed, fantastiske.

Kontakt mig helt uforpligtende for yderligere information, samt hvilke muligheder der er for deltagelse på åbne kurser, eller virksomhedstilrettet kursus på din egen arbejdsplads.

Læs mere her:http//:www.mindstrain.com/